GDPR

Vážení pacienti, 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými
právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. 
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným
nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). 
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat
jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné,
změnily se atd. 


Poskytování je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost osobní údaje poskytnout,
stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na
kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař. 


S uvedením telefonního čísla a e-mailu dává pacient souhlas s komunikací ohledně objednávek
(přeobjednání, termíny). Pro předávání zdravotnických informací musí dát pacient zvláštní
souhlas lékaři. V případě udělení souhlasu bere pacient na vědomí, že v případě e-mailu jde o
nezabezpečenou cestu komunikace s možným únikem jeho osobních a zdravotních dat.