Speciální diagnostika

OCT

Optická koherentní tomografie (OCT) je neinvazivní vyšetřovací metoda, která pomocí laserového paprsku umožňuje vyšetření hlubokých vrstev sítnice, vitreoretinálního rozhraní a zrakového nervu.

Jde o suverénní vyšetřovací metodu při diagnostice chorob žluté skvrny sítnice (makuly). Vyšetření umožňuje hodnotit strukturu jednotlivých vrstev sítnice, vztah sítnice a sklivce a měří tloušťku sítnice v místě, které
si vyšetřující určí.

OCT vyšetření každého pacienta je uloženo v databázi výkonného počítače, nálezy lze tedy v čase srovnávat, což je pro
léčbu chronických onemocnění velmi cenné (glaukom, VPMD).

 

OCT OCT data

 

Topograf rohovky

Topograf provádí dokonalé zmapování přední a zadní plochy rohovky s vytvořením prostorové mapy, měření tloušťky rohovky v celém rozsahu a 3D analýzu přední komory.

Je to důležité a nezbytné vyšetření pro refrakční chirurgii, kataraktovou chirurgii a screening glaukomu.

 

topograf topograf data

 

    

Endotelový mikroskop

Umožňuje prověřit endoteliální vrstvu rohovky lidského oka – vyhodnotí počet endoteliálních buněk, jejich kvalitu, strukturu a změří také tloušťku rohovky. Jednotlivé buňky lze pak vidět na monitoru počítače, zvětšení přístroje je 190 krát, minimální rozlišení buněk o průměru 1 um.

Vyšetření má obrovský význam před očními operacemi. Důvod? Pokud by vyšetření odhalilo jakýkoliv problém v síle, kvalitě či struktuře rohovky, je nutno operaci odložit nebo zvolit jiný postup. Zásadním způsobem snižuje výskyt některých pooperačních komplikací.

 

Endotelový mikroskop endotel-výstupní data

Computerový perimetr

Je vyšetřovací metoda, která umožní lékaři posoudit kvantitativně i kvalitativně zorné pole a určit hodnoty prahových jasů v každém místě sítnice. Vyšetření je důležité pro diagnostiku a léčbu mnoha očních a neurologických onemocnění.
Každé vyšetření je uloženo v databázi přístroje, nálezy lze tedy v čase srovnávat, což je pro léčbu chronických onemocnění velmi cenné.

 

perimetr foto perimetr data

 

    

 

Rohovkový topograf Oculyzer WaveLight

Rohovkový topograf je přístroj, který bezkontaktně vyšetří parametry rohovky, její tloušťku, zakřivení přední i zadním plochy, odhalí pravidelný i nepravidelný astigmatismus, keratokonus, testuje i aberace rohovky. Dále přístroj umí analyzovat parametry předního segmentu oka jako je hloubka přední komory, denzita čočky, parametry rohovkoduhovkového úhlu. Toto vyšetření je zcela nezbytné před refrakčními zákroky laserem.

 

Autorefraktometr

Přenosný autorefraktometr RETINOMAX 3

Autorefraktometr RETINOMAX 3 je přístroj vhodný k měření refrakce u malých dětí. Přístroj je přenosný a pracuje v ruce lékaře. Dítě může při vyšetření sedět nebo ležet, dokonce může být i v náručí u maminky. Přístroj pracuje velice rychle, vyšetření obou očí trvá několik sekund.

 

Autorefraktometr NIDEK

Přístroj je určený pro měření refrakce a keratometrie u starších děti a dospělých. Měření je rychlé a pohodlné, vyšetření trvá několik sekund.
Vyšetřovaná osoba sedí, bradu a čelo má opřenou o přístroj. Během vyšetření je třeba být v klidu, vyšetření trvá několik sekund.

Autorefraktometr NIDEK Autorefraktometr NIDEK