Korekce zraku laserem

TANA oční klinika Olomouc nabízí provedení operací výhradně na excimerovém laseru německé výroby Allegretto Wavelight. Pomocí tohoto osvědčeného přístroje jsme schopni kvalitně, rychle a bezbolestně odstranit širokou škálu očních vad.

 

Dokážeme korigovat:
krátkozrakost až do -12,0 dioptrií
dalekozrakost do +3,0 dioptrií
astigmatismus v rozmezí -6,0 +6,0 dioptrií
Nabízíme laserové zákroky prováděné metodou LASEK.

 

 

 

Vysoká přesnost, dobrá předvídatelnost změn v povrchovém zakřivení a bezpečnost řadí excimer laserové zákroky do čela současných
refrakčních chirurgických metod. Zkušenosti s refrakčními zákroky excimer laserem máme u nás v Olomouci již delší než 20 let.
Pan primář MUDr. Ilja Šín – člen našeho lékařského týmu – je jedním z prvních zakladatelů refrakční chirurgie a zejména metody
LASEK v České republice.

 

Proč preferujeme metodu LASEK před LASIK ?

LASEK = laser subepitelial keratomileusis. Zákrok probíhá bezbolestně v topické anestezii. Víčka jsou fixována jemným nástrojem, tzv. rozvěračem. Povrchovou vrstvu rohovky (epitel) je šetrně uvolněn a odklopen mimo operační pole laseru. Epitel rohovky se nelaseruje. Je to vrstva s hustou sítí nervových zakončení, jediná tkáň v oku, která aktivně regeneruje. Tato tkáň je uvolněna pomocí speciálního roztoku, který působí 20 sekund přímo na rohovce. Následně je epitel srolován „jako koberec“ mimo rohovku. Unikátní lesklá, hladká a rovná tkáň pod epitelem, tzv. Bowmanova membrána, je ideální výchozí plochou pro působení excimer laseru. Během vlastního působení excimer laseru je dobře sledován fixační bod. Tomu napomáhá vysoce kvalitní eye-tracker, který je součástí samotného přístroje, oko sleduje a aktivně vyrovnává jeho drobné pohyby během zákroku. Celý zákrok excimer laserem (fotoablace) trvá jen několik sekund, u vysokých refrakčních vad „max. 1 minutu“. Po fotoablaci je rohovka ošetřena krátkodobou aplikací roztokem, který brání vytvoření jizev (tzv. haze). Na závěr je epitel vrácen zpět na rohovku a na oko je nasazena terapeutická kontaktní čočka s nulovou dioptrií, která slouží jako ochrana rohovky do zahojení, tj. po dobu 4 dní. Celá operace trvá maximálně 5 minut. Běžně se operují obě oči v rámci jednoho zákroku.

Hojení po operaci LASEK probíhá ve dvou fázích. První fáze je zhojení a regenerace epitelu rohovky. Trvá 2-4 dny. Druhá fáze obnáší remodelaci rohovky po zákroku. Trvá 1-2 měsíce a je typická postupným zlepšováním vidění. Délka druhé fáze se liší s typem a rozsáhlostí refrakční vady. S větší rozsáhlostí se doba hojení prodlužuje.

Operace excimer laserem metodou LASEK je:

  • 1. přesná – začínáme od anatomicky definované Bowmanovy membrány
  • 2. bezpečná – používáme jen excimer laser, žádný jiný další přístroj, 20 let zkušeností
  • 3. šetrná – maximálně šetří rohovkovou tkáň, není třeba rohovkový flap
  • 4. prakticky bez komplikací – dočasně se může „objevit“ světloplachost, neostré vidění bezprostředně po operaci, nebo suché oko
  • 5. reoperace bez rizika metodu LASEK lze bezpečně opakovat při dostatečné tloušťce rohovky i při progresi krátkozrakosti, používá se také k reoperacím po metodě LASIK (referováno na kongrese Evropské refrakční a kataraktové společnosti v září 2014 v Londýně)

LASIK = laser in situ keratomileusis. LASIK je druhá rozšířená metoda používaná k řešení refrakčních vad. Na rozdíl od metody LASEK je fotoablace prováděna v hloubce rohovky po odklopení tzv. flapu. K vytvoření flapu (epitel + část stromatu rohovky) se používá speciální nůž – keratom, nebo femtosekundový laser. Vlastní fotoablace je prováděna taktéž excimer laserem, jako u metody LASEK. Na závěr je rohovkový flap opět přiklopen na původní místo. Tato metoda je nicméně do jisté míry diskutabilní, a to zejména ve fázi hojení, kdy může ve fázi hojení flapu v extrémních situacích dojít až ke znovuodtržení až ztrátě flapu (např. při nárazu air-bagu, pádu na vodní hladinu, nebo při tlakové vlně). Přítomnost flapu může být navíc zdrojem i dalších komplikací – decentrace flapu, infekce pod flapem, či podrůstání epitelu pod flap. Druhá fáze, tj. fáze regenerace ostrého vidění, je ale stejně bezproblémová jako u metody LASEK.

Našimi klienty jsou velmi často lidé pracující v extrémních podmínkách (vojáci, policisté, sportovci, piloti).
U těchto klientů provádíme operaci z důvodu vyšší bezpečnosti výhradně metodou LASEK.

operace očí laserem

Laserové operace excimer laserem

Podstatou laserové operace je modelace rohovkové tkáně působením laserového paprsku. Laserový paprsek o vlnové délce 193 nm dokáže po dopadu na povrch rohovky šetrně odstranit předem určenou, velmi tenkou vrstvu tkáně. Energie laserového záření přeruší spojení mezi jednotlivými molekulami rohovkové tkáně, čímž dochází k jejich odpaření (vaporizaci). Rozložení laserových pulsů je řízeno počítačem přes tzv. clony. Každý puls excimer laseru je tak schopen odstranit rohovkovou tkáň s přesností na 0,25 mikronu. Postupným snášením tkáně dochází k požadované změně zakřivení rohovky, a tím i ke změně její optické mohutnosti.

 

U krátkozrakosti je například rohovka v centrální části oplošťována, stává se tak méně lomivou. U dalekozrakosti je naopak zestrmňována, stává se více lomivou. U astigmatismu je oproti tomu vada korigována vyrovnáním nepravidelného zakřivení rohovky.

S refrakčními zákroky excimer laserem máme u nás v Olomouci již více než 20 let zkušeností. Pan primář MUDr. Ilja Šín je jedním z prvních zakladatelů refrakční chirurgie v České republice, zejména metody LASEK. Díky tomu, že excimer laser produkuje „studené“ záření, nehrozí nebezpečí tepelného poškození rohovkové tkáně, ani dalších očních struktur. Vysoká přesnost, dobrá předvídatelnost změn v povrchovém zakřivení a výše zmíněná bezpečnost tak řadí excimer laserové zákroky do čela současných refrakčních chirurgických metod.