Corneal Cross-linking

  

Corneal Cross Linking (dále jen CXL) je fotodynamická terapie, která slouží ke zpevnění nestabilní rohovky a zabránění progresi jejího ztenčování. Hlavní část rohovky – stroma – se skládá z tzv. kolagenních vláken.

Při CXL je na povrch rohovky aplikován vitamin B2 (riboflavin) ve formě olejových kapek a poté je rohovka vystavena působení UV záření.

V průběhu chemické reakce vytvářejí molekuly riboflavinu mezi kolagenními vlákny spojovací můstky, čímž dochází k tzv. zesíťování rohovkového kolagenu. Výsledkem je zlepšení mechanických vlastností rohovky, její zpevnění, zvýšení stability a zastavení progrese onemocnění.

Cross linking je indikován především u pacientů s keratokonem. U počínajících stádií tohoto onemocnění může stabilizace rohovky výrazně snížit nutnost transplantace rohovky v budoucnosti. Dále je CXL indikován u rohovkových ektázií vzniklých i po předchozích refrakčních operacích.