MUDr. Kateřina Špačková

Prim. MUDr. Kateřina Špačková 

 

MUDr. Kateřina Špačková

 
 

 

MUDr. Kateřina Špačková působí na klinice na pozici hlavní lékařky. Její specializací jsou
refrakční zákroky excimerovým laserem, provádí plastickou chirurgii očních víček i jiné
drobné chirurgické zákroky v okolí očí. Jako ambulantní specialistka se věnuje oftalmologii v plné šíři, včetně dětské oftalmologie, vyšetření přístrojovou technikou OCT a zákroky YAG
laserem.

Pregraduální vzdělání:

 • 1991 – 1997 LF UP Olomouc

Odborná kvalifikace:

  • 2002 – atestace I. stupně v oboru oftalmologie
  • 2006 – specializovaná způsobilost lékaře v oboru oftalmologie. Licence ČLK.
  • 2006 – funkční licence pro pedooftalmologii a strabologii

Zaměstnání dřívější a současné:

 • 1997 – 2000 Oční oddělení Nemocnice s poliklinikou v Přerově – sekundární lékařka
 • 2000 – 2011 Oční klinika FN a LF UP v Olomouci – sekundární lékařka, odborná asistentka
 • 2008 – doposud TANA oční klinika – hlavní lékařka, z toho 2014 – 2016 primářka

Pedagogická činnost:

 • výuka oftalmologie na Universitě Palackého v Olomouci (lékařská, přírodovědecká a pedagogická fakulta)
 • účast na vzdělávacích akcích v oboru oftalmologie v ČR i zahraničí
 • 2010 ESCRS Barcelona
 • 2011 ESCRS Paříž, Vídeň
 • 2012 ESCRS Milano – prezentace: How to select the suitable pacient for Presby-Duet implantation (K.Špačková, K.Marešová)
 • Autorka skripta: Základy oftalmologie pro speciální pedagogy, Olomouc 2012
 • Spoluautorka knihy: Venózní okluze (Řehák J. a kol.), Grada 2011