MUDr. Doc. Martin Šín, Ph.D., FEBO

MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO 

 

Doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 
 

Doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO pracuje na pozici očního mikrochirurga se specializací na kataraktovou chirurgii a refrakční operace nitroočních čoček.

Pregraduální vzdělání:

  • 2000 – 2006 2. LF UK Praha

Odborná kvalifikace

  • 2011 – atestace v oboru
  • 2011 – FEBO (Fellow of the European Board of Ophtalmology)

Akademická kvalifikace:

  • 2012 LF UK Hradec Králové obhájena doktorská disertační práce na téma „Hodnocení efektu potlačení zánětlivé reakce perorálně podaným preparátem Relifex (Nabumeton) po fotodynamické terapii vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace“

Zaměstnání dřívější a současné:

  • 2006 – doposud Oční klinika LF UP a FN Olomouc – sekundární lékař
  • 2008 – doposud Oční klinika LF UP a FN Olomouc – odborný asistent
  • 2014 – doposud TANA oční klinika – oční mikrochirurg