Náš tým

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO je spoluzakladatelem oční kliniky TANA a působí zde jako konzultant u onemocnění zadního segmentu oka a chirurgie šedého zákalu.

Pregraduální vzdělání:

 • 1977 - 1983 LF UK Hradec Králové

Odborná kvalifikace

 • 1986 - atestace I. stupně v oboru oftalmologie
 • 1991 - atestace II. stupně v oboru oftalmologie
 • 2010 - FEBO (Fellow of the European Board of Ophtalmology)

Akademická kvalifikace:

 • 1991 obhájena kandidátská disertační práce na téma „Kryochirurgická léčba neovaskulárního glaukomu“
 • 1996 habilitován docentem oftalmologie - téma habilitační práce „Okluze větve sítnicové vény“
 • 2013 jmenován profesorem oftalmologie

Zaměstnání dřívější a současné:

 • 1983 - 1987 Oční klinika LF UP a FN Olomouc - sekundární lékař
 • 1987 - 1994 Oční klinika LF UP a FN Olomouc - odborný asistent
 • 1994 - 1998 Oční klinika LF UP a FN Olomouc - zástupce přednosty pro LP
 • 1998 - doposud Oční klinika LF UP a FN Olomouc - přednosta
 • 2008 - doposud Oční klinika LF UP a FN Olomouc - přednosta

Pedagogická činnost:

 • profesor na Oční klinice LF UP Olomouc
 • účast na vzdělávacích akcích v oboru oftalmologie